Fillersilo udført som foreløbig model. På baggrund af modellen diskuteres de endelige detaljer, og produktionsgrundlaget udarbejdes.