E&M Consult tilbyder maskiningeniørassistance på time- og projektbasis.

Gennem vores samarbejde opnår Din virksomhed fordele. F.eks. når:

  • Du har knaphed på medarbejderressourcer
  • Du ønsker sparring
  • Du ønsker at få løst en specialopgave, uden at det påvirker den daglige drift.
  • Du skal håndtere "flaskehals"-situationer og ønsker højere grad af stabilitet i din faste stab.
  • Du har fokus på minimering af faste omkostninger, og ønsker hurtig økonomisk reaktionstid.