E&M Consults Management del løser opgaver indenfor følgende kategorier:

  • Projektledelse
  • Site Management
  • Leverandørkoordinering og -styring
  • Økonomi- og budgetstyring (projekter)
  • Ressourceallokering
  • Virksomheds-, afdelings- og teamledelse
  • Bestyrelsesarbejde
  • Ejendomsadministration