E&M Consult kan udarbejde Step-filer til virksomheder der ønsker at tilbyde sine produkter for nem og hurtig indbygning i alle former for 3D konstruktioner.

Hermed sikrer man sig at alle grænseflader er iorden, at der ikke forekommer kollisioner i konstruktionen, og at velgennemtænkte adgangs-, vedligeholdelses- og serviceforhold er tilstede omkring produktet.

Step-filer leveres både som 203-applikationsprotokol (Configuration Controlled Design = alle designdata til rådighed), eller som 214-applikationsprotokol (Automotive Design = designdata ikke til rådighed).

Step-fil definition: Step-fil-formatet er den mest udbredte data udvekslingsform, der kan håndtere 3D-modeller fra alle de mest udbredte 3D-applikationer der findes på markedet idag.

Download step-file-demo (Hoyer lighting fixture TG12) here